O 10:00 śniadanie…

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów i wszystkich przyjaciół szkoły na śniadanie rozpoczynające nowy rok szkolny. Spotykamy się w naszej siedzibie 2 września o 10:00 w siedzibie szkoły.

A o 17:00 uroczystość całego Zespołu Szkół “Bednarska”

“Zespół Szkół “Bednarska” zaprasza na wspólną Inaugurację Roku Szkolnego 2019/2020, która odbędzie się 2 września o 17.00 w Audytorium Maximum UW (Krakowskie Przedmieście 26/28). Tą uroczystością rozpoczynamy jednocześnie obchody 30-lecia istnienia I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, którego powstanie było początkiem dla wszystkich szkół zjednoczonych pod szyldem “Bednarskiej”. O przełomowym roku 1989, Okrągłym Stole, początkach “Bednarskiej” , niezależnych szkołach i ideach, które są z nami do dziś, wspólnie rozmawiać będą znakomici goście – Krystyna Starczewska – założycielka i wieloletnia Dyrektorka I SLO, Henryk Wujec – członek opozycji demokratycznej i Jan Jakub Wygnański – założyciel i animator ruchu organizacji społecznych w Polsce.Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności szkolnej