Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2020/21

Wyniki

Komisja Egzaminacyjna za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji poinformuje o wynikach egzaminu 10 czerwca 2020 r. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Szczegółowe informacje dotyczące potwierdzenia chęci uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej i związanych z tym procedur będą dostępne dla zainteresowanych po zalogowaniu się do systemu rekrutacji.

Link do systemu rekrutacji: http://rekrutacja.bsr.edu.pl

Przyjęcie do Bednarskiej Szkoły Realnej

Ostateczną liczbę przyjętych uzależnimy od wyników uzyskanych przez zdających, dbając o to, by w szkole znalazły się osoby o odpowiednich predyspozycjach. Planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjąć dwie klasy pierwsze, maksymalnie po 20 osób.

Dokumenty do pobrania:

***

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2020

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin.

Egzamin składa się z trzech części: zadania zespołowego,  testów z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy z kandydatem.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

  • części pierwszej egzaminu – zadania zespołowego (30% możliwych do zdobycia punktów);
  • części drugiej egzaminu – testów z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów);
  • części trzeciej egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej (30% możliwych do zdobycia punktów).

Szczegółowe informacje o egzaminach

Część I: zadanie zespołowe

Egzamin nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Należy przyjść z pozytywnym nastawieniem i w wygodnym stroju. Kandydaci zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły i poproszeni o wykonanie trzech zadań o zróżnicowanym charakterze. Egzamin potrwa około 4 godzin.

Część II: testy z języka polskiego i z matematyki

Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne.

Oprócz standardowej wiedzy szkolnej od kandydatów oczekujemy kreatywnego myślenia oraz skutecznego przyswajania i stosowania nowych pojęć.

Część III: rozmowa kwalifikacyjna

Do rozmowy należy się przygotować. Na pewno poprosimy kandydata o zaprezentowanie nam w ciągu kilku minut tego, z czego jest dumny, a co osiągnął samodzielnie. Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez kandydata, dziedzin. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach filmy, przedmioty, dokumenty. Kandydat może zostać zapytany o powody, dla których wybrał Bednarską Szkołę Realną. Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 30 minut.

Osoby o udokumentowanych dysfunkcjach, takich jak m. in. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, mogą ubiegać się o dostosowanie formy i warunków egzaminu do ich szczególnych potrzeb. Szczegółowa instrukcja postępowania w takich sprawach pojawi się w internetowym systemie rekrutacji.

Opłata egzaminacyjna

Opłata egzaminacyjna wynosi 300 złotych.