Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2020/21

Spotkania informacyjne

Spotkania dla kandydatów, rodziców i opiekunów odbędą się w siedzibie szkoły przy ulicy Kawalerii 5:

– w sobotę 23 listopada 2019 roku o godzinie 15.10;

– w sobotę 29 lutego 2020 roku o godzinie 15.10.

Zapraszamy w dogodnym dla Państwa terminie.

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2019

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin.

Egzamin składa się z trzech części: zadania zespołowego,  testów z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy z kandydatem.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

  • części pierwszej egzaminu – zadania zespołowego (30% możliwych do zdobycia punktów);
  • części drugiej egzaminu – testów z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów);
  • części trzeciej egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej (30% możliwych do zdobycia punktów).

Szczegółowe informacje o egzaminach

Część I: zadanie zespołowe

Egzamin nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Należy przyjść z pozytywnym nastawieniem i w wygodnym stroju. Kandydaci zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły i poproszeni o wykonanie trzech zadań o zróżnicowanym charakterze. Egzamin potrwa około 4 godzin.

Część II: testy z języka polskiego i z matematyki

Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne.

Oprócz standardowej wiedzy szkolnej od kandydatów oczekujemy kreatywnego myślenia oraz skutecznego przyswajania i stosowania nowych pojęć.

Część III: rozmowa kwalifikacyjna

Do rozmowy należy się przygotować. Na pewno poprosimy kandydata o zaprezentowanie nam w ciągu kilku minut tego, z czego jest dumny, a co osiągnął samodzielnie. Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez kandydata, dziedzin. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach filmy, przedmioty, dokumenty. Kandydat może zostać zapytany o powody, dla których wybrał Bednarską Szkołę Realną. Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 30 minut.

Osoby o udokumentowanych dysfunkcjach, takich jak m. in. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, mogą ubiegać się o dostosowanie formy i warunków egzaminu do ich szczególnych potrzeb. Szczegółowa instrukcja postępowania w takich sprawach pojawi się w internetowym systemie rekrutacji.

Jak zapisać się na egzaminy?

Internetowy system rekrutacji zostanie uruchomiony 8 stycznia 2020 roku, o czym będziemy jeszcze przypominać. Zapisy będą trwały do 6 marca.

Opłata egzaminacyjna

Opłatę w wysokości 300 złotych należy, najpóźniej 6 marca, wnieść na konto:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa

Numer: 64114010100000255710001004

W treści prosimy napisać: egzamin wstępny, imię i nazwisko kandydata

Termin egzaminu

  • Zadanie zespołowe – sobota 21 marca (ta część egzaminu odbywa się w dwóch turach – kandydat podczas rejestracji zostanie poinformowany, o której godzinie powinien stawić się w szkole)
  • Egzamin pisemny z matematyki – poniedziałek 23 marca o godzinie 16.30
  • Egzamin pisemny z języka polskiego – wtorek 24 marca o godzinie 16.30
  • Rozmowa kwalifikacyjna – pora wyznaczona indywidualnie, po południu w dniach 26 marca – 7 kwietnia

Wyniki

Komisja Egzaminacyjna za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji poinformuje o wynikach egzaminu 21 kwietnia. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając do 28 kwietnia bezzwrotne wpisowe w wysokości 1350 zł. Po tym terminie zwolnione miejsca będą proponowane kandydatom z listy rezerwowej.

Przyjęcie do Bednarskiej Szkoły Realnej

Ostateczną liczbę przyjętych uzależnimy od wyników uzyskanych przez zdających, dbając o to, by w szkole znalazły się osoby o odpowiednich predyspozycjach. Planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjąć dwie klasy pierwsze, maksymalnie po 20 osób.