Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2020/21

Informacje na temat terminów egzaminów

Zakończyliśmy zapisy na egzaminy.

Link do systemu rekrutacji: http://rekrutacja.bsr.edu.pl

Informacja o dalszym przebiegu rekrutacji

Wyniki rekrutacji ogłosimy w dniu 10 czerwca!

 

Informacje o zasadach rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2020

Aby dostać się do Bednarskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin.

Egzamin składa się z trzech części: zadania zespołowego,  testów z języka polskiego i matematyki oraz rozmowy z kandydatem.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

  • części pierwszej egzaminu – zadania zespołowego (30% możliwych do zdobycia punktów);
  • części drugiej egzaminu – testów z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów);
  • części trzeciej egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej (30% możliwych do zdobycia punktów).

Szczegółowe informacje o egzaminach

Część I: zadanie zespołowe

Egzamin nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Należy przyjść z pozytywnym nastawieniem i w wygodnym stroju. Kandydaci zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły i poproszeni o wykonanie trzech zadań o zróżnicowanym charakterze. Egzamin potrwa około 4 godzin.

Część II: testy z języka polskiego i z matematyki

Nasi nauczyciele przygotują autorskie egzaminy pisemne.

Oprócz standardowej wiedzy szkolnej od kandydatów oczekujemy kreatywnego myślenia oraz skutecznego przyswajania i stosowania nowych pojęć.

Część III: rozmowa kwalifikacyjna

Do rozmowy należy się przygotować. Na pewno poprosimy kandydata o zaprezentowanie nam w ciągu kilku minut tego, z czego jest dumny, a co osiągnął samodzielnie. Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez kandydata, dziedzin. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach filmy, przedmioty, dokumenty. Kandydat może zostać zapytany o powody, dla których wybrał Bednarską Szkołę Realną. Rozmowa kwalifikacyjna potrwa nie dłużej niż 30 minut.

Osoby o udokumentowanych dysfunkcjach, takich jak m. in. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, mogą ubiegać się o dostosowanie formy i warunków egzaminu do ich szczególnych potrzeb. Szczegółowa instrukcja postępowania w takich sprawach pojawi się w internetowym systemie rekrutacji.

Opłata egzaminacyjna

Opłata egzaminacyjna wynosi 300 złotych. Jej wniesienie stanowi ostatni etap procesu elektronicznej rejestracji kandydata. Uwaga – opłatę przyjmujemy tylko w formie płatności internetowej! Bardzo prosimy NIE wykonywać przelewów w inny sposób. Wniesienie opłaty, a tym samym zakończenie rejestracji, musi nastąpić najpóźniej w dniu 6 marca.

Termin egzaminu

Komunikat nr 3

Planujemy przeprowadzenie egzaminów za pośrednictwem Internetu w następujących terminach:

– w sobotę 18 kwietnia chcielibyśmy zorganizować egzamin zespołowy,

– po 20 kwietnia będziemy zapraszać kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne.

Oba wymienione wyżej egzaminy odbędą się w formie online!

Na koniec zostawimy egzaminy pisemne, mając nadzieję, że będą się mogły odbyć już w normalnym trybie. Zależy nam, by jak co roku, nasze egzaminy były nie tylko dobrze przygotowane organizacyjnie, ale też interesujące, sympatyczne, stwarzające okazję do ciekawych spotkań.

Przygotowujemy się bardzo intensywnie i obiecujemy w procesie rekrutacji poprowadzić każdego za rękę i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie zapewniamy, że na bieżąco śledzimy rozwój sytuacji, w tym informacje na temat egzaminów ósmoklasisty. W przypadku ewentualnego nałożenia się jego terminu z rozmowami kwalifikacyjnymi, będziemy proponować nową datę.

W przyszłym tygodniu zaczniemy informować o szczegółach technicznych. Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów.

Wyniki

Komisja Egzaminacyjna za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji poinformuje o wynikach egzaminu 21 kwietnia. Osoby, które zdadzą egzamin, znajdą się na liście przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej, wpłacając do 28 kwietnia bezzwrotne wpisowe w wysokości 1350 zł. Po tym terminie zwolnione miejsca będą proponowane kandydatom z listy rezerwowej.

Przyjęcie do Bednarskiej Szkoły Realnej

Ostateczną liczbę przyjętych uzależnimy od wyników uzyskanych przez zdających, dbając o to, by w szkole znalazły się osoby o odpowiednich predyspozycjach. Planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjąć dwie klasy pierwsze, maksymalnie po 20 osób.

Spotkania informacyjne

Spotkania dla kandydatów, rodziców i opiekunów odbyły się w siedzibie szkoły przy ulicy Kawalerii 5:

– w sobotę 23 listopada 2019 roku o godzinie 15.10;

– w sobotę 29 lutego 2020 roku o godzinie 15.10.

Więcej spotkań nie przewidujemy.