Wyniki rekrutacji są już dostępne w systemie rekrutacyjnym na stronie:

http://rekrutacja.bsr.edu.pl