Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych przy Bednarskiej Szkole Realnej zaprasza na IV Forum Edukacji Realnej, którego gospodarzem i głównym organizatorem będzie Akademia Talentów Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej w Białymstoku.

Temat Forum: Szkoła realnej komunikacji – jak zbudować nowoczesną szkołę w oparciu o dialog nauczycieli, uczniów i rodziców?

Celem Wydarzenia jest integrowanie i inspirowanie osób zainteresowanych realną zmianą jakości edukacji w Polsce. Osób pasjonujących się edukacją, troszczących się o przyszłość polskiej młodzieży i zagwarantowanie jej wykształcenia adekwatnego do potrzeb współczesnego świata.

Zaproszenie na IV Forum Edukacji Realnej kierujemy w szczególności do:

– nauczycieli szkół, którzy chcą doskonalić system edukacji,
– uczniów, którzy chcą mieć wpływ na swój proces edukacji,
– pracowników wyższych uczelni i organizacji zajmujących się rozwojem i współtworzeniem edukacji,
– pracodawców zainteresowanych dobrą edukacją przyszłych pracowników,
– samorządów stawiających na edukację jako czynnik rozwoju,
– rodziców pragnących nowoczesnej edukacji dla swoich dzieci.

W ramach Forum będziemy chcieli przekazywać wizję szkoły wypracowaną podczas tworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, ale od początku pomyślaną jako idea warta propagowania w całym kraju. Myślimy o szkole, która:

– obok realizowanej na dobrym poziomie edukacji ogólnej zapewnia kształcenie specjalistyczne, dające praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy;
– inspiruje i rozwija zainteresowania uczniów, uświadamia, że pasja w przyszłości może się stać zawodem;
– przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania w realnym świecie, uczy samodzielności, odpowiedzialności, pracy zespołowej i projektowej, sprawności komunikacyjnej, posługiwania się technologią cyfrową;
– jest demokratycznie współtworzona przez uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów, którzy wspólnie dbają o przyjazną atmosferę, sprzyjającą indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia;
– stawia na ciągły rozwój jako naturalną cechę swojego funkcjonowania;
– poddaje krytycznej ocenie swoje działania i ich efekty, starając się sprostać wyzwaniom stawianym przez coraz szybciej zmieniający się świat.

Pragniemy by Forum stanowiło miejsce wymiany myśli, idei i najlepszych wzorców z zakresu edukacji. Zależy nam, by uczestnicy nie tylko dzielili się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i osiągnięciami, lecz również opowiedzieli o trudnościach i formułowali pytania, wyznaczające kierunki poszukiwań najlepszych rozwiązań.

Szczególne miejsce w programie IV Forum zajmie temat komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Mamy nadzieję wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania:

– Jak budować nowoczesną szkołę we współpracy i przy zaangażowaniu rodziców?
– Jak tworzyć atmosferę dialogu i wzajemnego zaufania pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami?
– Jak wypracować wspólny cel i wizję szkoły?
– Jak korzystać ze współczesnych narzędzi do wzajemnej wymiany informacji.

Szczegółowe informacje, program i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: http://fer.edu.pl/

Forum Edukacji Realnej