Planujemy przeprowadzenie egzaminów za pośrednictwem Internetu w następujących terminach:

  • w sobotę 18 kwietnia chcielibyśmy zorganizować egzamin zespołowy,
  • po 20 kwietnia będziemy zapraszać kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne.

Oba wymienione wyżej egzaminy odbędą się w formie online!

Na koniec zostawimy egzaminy pisemne, mając nadzieję, że będą się mogły odbyć już w normalnym trybie. Zależy nam, by jak co roku, nasze egzaminy były nie tylko dobrze przygotowane organizacyjnie, ale też interesujące, sympatyczne, stwarzające okazję do ciekawych spotkań.

Przygotowujemy się bardzo intensywnie i obiecujemy w procesie rekrutacji poprowadzić każdego za rękę i zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

Jednocześnie zapewniamy, że na bieżąco śledzimy rozwój sytuacji, w tym informacje na temat egzaminów ósmoklasisty. W przypadku ewentualnego nałożenia się jego terminu z rozmowami kwalifikacyjnymi, będziemy proponować nową datę.

W przyszłym tygodniu zaczniemy informować o szczegółach technicznych. Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów.