Kontakt

Sekretariat szkoły

W okresie wakacyjnym sekretariat nieczynny od 3 lipca do 14 sierpnia.
W ważnych sprawach prosimy o wiadomość mailową.

e-mail: sekretariat@bsr.edu.pl
tel. 22 418 36 29

Dyrektor szkoły:
Dorota Fiett
tel. 602-143-011

e-mail: d.fiett@bsr.edu.pl

Kurs 100% w REALU – informacje i zapisy
kurswrealnej@bsr.edu.pl

1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Jak przekazać 1% podatku na Bednarską Szkołę Realną?

W odpowiedniej rubryce formularza PIT należy wpisać numer KRS: 0000024016, w celu szczegółowym wystarczy dopisać „Na rzecz Bednarskiej Szkoły Realnej”.

Adres szkoły
ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa
REGON 361795681
NIP 5272739213

Konto bankowe (prosimy nie wpłacać opłaty egzaminacyjnej na to konto)
Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
Numer: 64114010100000255710001004
W treści prosimy podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko kandydata/ucznia.

View Map