Wyniki rekrutacji już są!

10.06.2020 r.
Wyniki egzaminów wstępnych do naszej szkoły możecie już sprawdzać w systemie rekrutacji.

Wirtualna Realna

Zgodnie z decyzją Premiera zawiesiliśmy zajęcia stacjonarne od 12 marca i uruchomiliśmy zajęcia online! Wirtualna Realna działa 🙂

Uczymy realnych umiejętności

W szybko zmieniającym się świecie potrzebne są kompetencje oparte na komunikacji, pracy zespołowej i multidyscyplinarności. Naszym celem jest dobre przygotowanie uczniów do wejścia w samodzielne życie. Więcej +

Aktualności

Nauka

Poznaj program nauczania sprzyjający rozwojowi indywidualnych zainteresowań i sprawdź profile specjalizacji.

Czytaj więcej +

Rekrutacja

Sprawdź zasady rekrutacji do szkoły oraz koszty nauki.

Czytaj więcej +

Nowatorska szkoła średnia
Specjalizacje

Multimedialno-artystyczna

Przekazujemy wiedzę o sztuce i współczesnych mediach i uczymy w działaniu tworzenia form multimedialnych.

Techniczno-informatyczna

Uczymy poprawnego kodowania, stosowania baz danych, programowania robotów, projektowania sieci i wielu innych aspektów IT

Biznesowo-ekonomiczna

Motywujemy i uczymy pracy zespołowej w prowadzeniu własnych przedsięwzięć.