ZMIANY W REKRUTACJI – KOMUNIKAT 2

Informujemy, że jeśli sytuacja w kraju wróci do normy, to przewidujemy przesunięcie całego kalendarza rekrutacji do naszej szkoły o 4 tygodnie. Oznaczałoby to, że pierwszy z egzaminów, zadanie zespołowe, odbędzie się 18 kwietnia. Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów +

Wirtualna Realna

Zgodnie z decyzją Premiera zawieszamy zajęcia stacjonarne od 12 do 25 marca, ale szykujemy się do uruchomienia zajęć online! Trwają intensywne prace nad uruchomieniem Wirtualnej Realnej już od poniedziałku.

Uczymy realnych umiejętności

W szybko zmieniającym się świecie potrzebne są kompetencje oparte na komunikacji, pracy zespołowej i multidyscyplinarności. Naszym celem jest dobre przygotowanie uczniów do wejścia w samodzielne życie. Więcej +

Aktualności

Nauka

Poznaj program nauczania sprzyjający rozwojowi indywidualnych zainteresowań i sprawdź profile specjalizacji.

Czytaj więcej +

Rekrutacja

Sprawdź zasady rekrutacji do szkoły oraz koszty nauki.

Czytaj więcej +

Nowatorska szkoła średnia
Specjalizacje

Multimedialno-artystyczna

Przekazujemy wiedzę o sztuce i współczesnych mediach i uczymy w działaniu tworzenia form multimedialnych.

Techniczno-informatyczna

Uczymy poprawnego kodowania, stosowania baz danych, programowania robotów, projektowania sieci i wielu innych aspektów IT

Biznesowo-ekonomiczna

Motywujemy i uczymy pracy zespołowej w prowadzeniu własnych przedsięwzięć.